เว็บบาคาร่าวิกฤตการเงินมหาวิทยาลัยเลวร้ายลงเมื่อรัฐลดงบประมาณ

เว็บบาคาร่าวิกฤตการเงินมหาวิทยาลัยเลวร้ายลงเมื่อรัฐลดงบประมาณ

มหาวิทยาลัยของรัฐที่ประสบปัญหาในเคนยาเว็บบาคาร่า ได้รับคำสั่งให้รัดเข็มขัดให้รัดกุมยิ่งขึ้น หลังจากโดนตัดงบประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้ความทุกข์ยากทางการเงินของพวกเขาแย่ลง ด้วยมาตรการรัดเข็มขัดที่มีไว้เพื่อป้องกันวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐสภาของเคนยาลงมติให้ลดเงินทุน

สำหรับการใช้จ่ายด้านเงินเดือน สื่อการเรียนรู้ และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลในการระงับการใช้จ่ายสาธารณะ ซึ่งคาดว่าจะทำให้วิกฤตทางการเงินรุนแรงขึ้นที่สถาบันที่ได้รับทุนจากรัฐในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการเลิกจ้างงาน ตำแหน่งงานที่ถูกระงับ และการลดการใช้จ่ายในกิจกรรมสำคัญๆ เช่น การวิจัย

รัฐสภาเตือนว่าการตัดลดจะทำให้มหาวิทยาลัยตกอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินที่ไม่มั่นคงในช่วงเวลาที่สถาบันต่างๆ ได้ผลักดันให้รัฐอุดหนุนที่สูงขึ้น “การลดทุนภายใต้โครงการการศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจส่งผลให้มีการเรียกเก็บเงินที่รอดำเนินการ” คณะกรรมการงบประมาณรัฐสภากล่าว

การขาดแคลนคำของบประมาณ

สำหรับปีงบประมาณ 2561-2562 กระทรวงการคลังแห่งชาติจัดสรรเงิน 1.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับสถาบันการศึกษาระดับสูง เพิ่มขึ้นจาก 961 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินดังกล่าวต่ำกว่าทุนที่มหาวิทยาลัยร้องขอ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งปฏิเสธที่จะเสนอชื่อเพราะกลัวการตอบโต้กล่าวว่า “สิ่งนี้เรียกร้องให้มีการตัดงานจำนวนมากและอีกครั้งเราไม่สามารถจ้างพนักงานใหม่ได้อีกต่อไป เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยดำเนินกิจการต่อไป มันใช้ไม่ได้แล้ว … มันถึงระดับวิกฤตแล้ว”

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ Amina Mohamed บอกกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้รัดเข็มขัดและหาเหตุผลเข้าข้างตนเองในการปฏิบัติงาน ในพิธีสำเร็จการศึกษาเมื่อเดือนที่แล้ว เธอกล่าวว่า “มหาวิทยาลัยต้องระบุอัตราส่วนของเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในสถาบัน” และเสริมว่าจำนวนเจ้าหน้าที่สนับสนุนสูงเกินไป “เรากำลังสนับสนุนและสนับสนุนการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเพื่อรับประกันความยั่งยืนของการดำเนินงานของสถาบัน”

มหาวิทยาลัย 11 แห่งประกาศล้มละลาย

สถานการณ์ในมหาวิทยาลัยของรัฐคาดว่าจะเลวร้ายลง โดยบางแห่งมีการขาดดุลงบประมาณจำนวนมากอยู่แล้ว และบางแห่งก็ล้มละลาย รายงานประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังดำเนินงานโดยขาดดุลงบประมาณอย่างน้อย 100 ล้านดอลลาร์ที่เกิดจากการจัดการทางการเงินที่ไม่ดี

ในการประเมินมหาวิทยาลัยของรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2017 ผู้ตรวจสอบบัญชีทั่วไปของประเทศระบุว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัว 11 ราย ได้แก่ University of Nairobi, Masinde Muliro University of Science and Technology, Multimedia University of Kenya, Murang’a University of Technology, University of Embu, Pwani University, มหาวิทยาลัย Eldoret, มหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี Jomo Kenyatta, มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งเคนยา, มหาวิทยาลัย Laikipia และวิทยาลัยมหาวิทยาลัย Machakos

ด้าน Dan Ngugi อาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัยไนโรบี กล่าวว่า “เรามีความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ เนื่องจากปัญหาด้านการเงินในปัจจุบัน และอื่นๆ ด้วยการลดงบประมาณ เป็นไปได้ว่าบางคนอาจพบว่ามันยากที่จะดำรงอยู่ตามที่มีอยู่ในปัจจุบัน และอาจต้องคิดใหม่เกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ”บาคาร่า